Välkommen till HEMAB:s årsstämma

Alla hälsas välkomna till årsstämma torsdag 2 april klockan 18.00 på Sambiblioteket.
Nu är det dags för HEMAB:s årsstämma. Precis som de senaste två åren är den öppen för alla intresserade. Under årsstämman presenteras bolagets verksamhet och det ekonomiska resultatet för 2008.

Efter årsstämman blir det fika och föredrag om Kriminalvårdens satsning på en ny säkerhetsanstalt i Härnösand. Den nya Saltviksanstaltens chef, Roger Bostedt, berättar om vad som sker innanför murarna och informerar om etableringen och dess kringeffekter. Därefter berättar Uno Jonsson om Härnösands näringsliv.

Hålltider:
18.00 HEMABs årsstämma
18.45 Vi bjuder på fika
19.15 Kriminalvårdens satsning i Saltvik (Roger Bostedt)
19.40 Spännande näringsliv i Härnösand (Uno Jonsson, näringslivschef)
20.00 Frågestund till cirka 20.30

Välkomna!

Annons i dagspress