Välkommen på studiebesök!

Välkommen att hälsa på oss. Vi tar ofta och gärna emot studiebesök vid våra olika anläggningar.
Hur ser ett kraftvärmeverk ut från insidan? Hur många liter vatten passerar via avloppsreningsverket och vad händer egentligen med mina återvunna kartonger? Dessa frågor och många fler får du svar på om du kommer på studiebesök till oss.

Kraftvärmeverket

, Varvsallén i Härnösand.
Här produceras fjärrvärme. Kontaktperson: Håkan Nilsson, telefon
0611-55 75 49, hakan.nilsson@hemab.se.

Älands avfallsanläggning

, utanför Älandsbro.
Här tas olika typer av avfall omhand och återvinns, och förorenad jord behandlas. Kontaktperson: Marie Örjestål, telefon 0611-55 75 31, marie.orjestal@hemab.se.

Miljöcentralen

, Jaktstigen i Härnösand.
Är en bemannad återvinningscentral för grovsopor, förpackningar, vitvaror samt farligt avfall. Kontaktperson: Marie Örjestål, telefon
0611-55 75 31, marie.orjestal@hemab.se.
 

Vattenverket

, Tallvägen i Härnösand.
Varje dag levererar vi flera miljoner liter rent vatten till kommuninnevånarna. Kontaktperson: Åke Gavelin, telefon 0611-55 75 87, ake.gavelin@hemab.se.

Avloppsreningsverket

, Kattastrand i Härnösand.
Är det största som ombesörjer reningen av centralortens avlopp. Kontaktperson: Åke Gavelin, telefon 0611-55 75 87, ake.gavelin@hemab.se.