Vad har Irene i soporna?

Irene Hedlund affärsområdeschef återvinningen på HEMAB har gett oss tillåtelse att kolla igenom hennes sopor.

Varje svensk slänger nästan 500 kilo sopor om året och en del av det kan sorteras ut som brännbart, men sorterar vi rätt kan vi minska den brännbara delen väsentligt. Därför har Irene Hedlund på HEMAB gått med på att göra en så kallad plockanalys av hennes sopor. Vi går helt enkelt igenom hennes sopor och ser hur bra hon och hennes familj är på att sortera.

Vår familj består av två vuxna och två barn, säger Irene Hedlund. Naturligt blir det en del avfall och jag är genuint nyfiken på hur mycket eller snarare lite brännbart vi faktiskt borde ha i vårt flerfackskärl.

Kolla in filmklippet nedan för att se vad Irene har i sina sopor.

Under Källsorteringsveckan som pågår hela vecka 20 kommer vi följa Irene i hennes försök på att få hela familjen att bli bättre på att sortera.

 

Vad är "brännbart" egentligen?

Brännbart är den del av ditt hushållsavfall som inte går att återvinna, vilket egentligen inte är särskilt mycket. Exempel på brännbart avfall är blöjor, tuggummi, disktrasor, fimpar, snus och dammsugarpåsar.

Det du slänger i den brännbara fraktionen går till förbränning med energiutvinning. När sopbilen hämtat avfallet körs det till Älands återvinningsanläggning och det brännbara avfallet lastas upp på lastväxlarbil med släp. Lastväxlaren med släp kör sedan det brännbara avfallet till Korstaverket i Sundsvall.

På Korstaverket töms det brännbara avfallet och en kran lyfter in det i förbränningsanläggningen med jämna mellanrum för att hålla elden vid liv. I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. Vid förbränning av avfall bildas en stor mängd giftiga gaser. På Korstaverket renas röken från dessa gifter med hjälp av ett effektivt rökgasreningssystem.

Värmen som bildas vid förbränning tas om hand och blir till fjärrvärme som värmer tusentals byggnader. Även el produceras när soporna förbränns.