Uppmaning till sommarstugeägare

Stäng inte av strömmen vid din elmätare i ditt fritidshus när du lämnar det en längre tid. Vi måste ha kontakt med din elmätare för att kunna fjärravläsa den.
Redan nu har många av våra kunder automatisk avläsning av elmätaren och fler och fler får det. Men för att vi ska kunna ha kontakt med elmätaren måste strömmen vara påslagen i mätarskåpet. Om du vill slå av strömmen så gör det i proppskåpet inomhus.

Senast den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige kunna läsas av en gång i månaden. Det är riksdagen som beslutat och det gäller även i fritidshus. På så vis får du faktura på exakt den el du förbrukar. Fakturan blir dessutom enklare att förstå.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.