Uppgrävda gator Stenhammar

25 augusti fram till i höst. Främst Kackelabacken och Bryggeribacken berörs.
Anledningen är underhållsarbete i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmekunder i området kommer att beröras 28 augusti och 3 september med värmeavstängning. Information om detta kommer att delas ut till berörda.

Annons om arbetena kommer att införas i dagspress.