Tung insats för att säkra leverans av fjärrvärme

I dag flyttades totalt 46,5 ton pannor; en elpanna (20 ton, 3MW) transporterades från Saltvik till sjukhuset, i motsatt riktning transporterades en oljepanna (26,5 ton, 6MW) .
Anledningen till flytten är att Saltviks utveckling innebär ett ökat behov av reservenergi. I samband med att vi byter till större distributionspumpar på Kraftvärmeverket kommer trycket i fjärrvärmenätet att höjas vilket medför att oljepannan ej längre klarar kraven vid sjukhuset.

Förberedelserna inför flytten inleddes förra veckan. Transporterna skedde med trafikledare som stoppade trafiken under den stund transporterna pågick.
 
Vill du veta mer om fjärrvärme kan du läsa mer här på vår hemsida. Klicka på rubriken Fjärrvärme i menyn till vänster.

Elpannan transporteras till sjukhuset. Foto: Bengt Svensson

Elpannan transporteras till sjukhuset. Foto: Bengt Svensson