Tillstånd klart för två vindkraftverk på Härnön

HEMAB har fått tillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att uppföra och driva två vindkraftverk på Bräntberget och Solumsklinten nära Vårdkasen i Härnösands kommun.
— Det här är ännu ett steg i rätt riktning i detta viktiga framtidsprojekt, säger Ingemar Forzelius, vd. Vi har arbetat med projektet i flera år och det här är en av de sista pusselbitarna som nu faller på plats.
 
I dag kom beskedet att Miljöprövningsdelegationen godtar verkens lokalisering nära Vårdkasberget. Kommunen har tidigare upprättat och antagit en detaljplan för området gällande lokaliseringen av vindkraftverken och samråd har genomförts.

— Det dröjer fortfarande ett par år innan siluetten av Härnösand förändras, säger Ingemar Forzelius. Vindkraftverken innebär fortsatt utveckling som ger HEMAB och Härnösand ny energi.

— Det känns jättebra att vi har fått tillståndet klart nu, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme/Vindkraft. Efter samråd blev detaljplanen klar och nu när vi även har fått den frivilliga tillstånds-prövningen i hamn hos länsstyrelsen känns det som att vi har ett starkt stöd hos allmänhet och myndigheter för den här satsningen.

Kontaktpersoner


Vill du veta mer vänligen kontakta Ingemar Forzelius, vd, telefon
070-606 88 16. Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme/Vindkraft, telefon 070-191 64 41.