Tidningen El från HEMAB upphör

Många år har vi distribuerat den rikstäckande "Tidningen El" till alla våra elnätkunder i Härnösand. I vinter slutar vi med det.
Tre nummer per år har delats ut. Tidningen El har haft fokus på reportage som visar nyttan med el, vilken vi allt för ofta tar för given. Tidningen El har också innehållit en del tips och råd.

Utdelningen har skett genom så kallad oadresserad direktreklam till era brevlådor. Under vintern kommer vi att sluta distribuera Tidningen El och istället fokusera på HEMABINFO som har en bättre möjlighet att informera om alla våra verksamheter lokalt i Härnösand.

Vi vill tacka branschföreningen Svensk Energi för de år som vi fått ta del av Tidningen El, vilken vi även varit med och utvecklat genom medverkan i redaktionsråd. Eventuellt kommer ytterligare ett nummer av produkten i era brevlådor under senvintern, men det blir i så fall det sista.

Branschföreningen Svensk Energi fortsätter med produkten till de medlemmar som valt att använda sig av produkten.

Vill du veta mer om detta? Kontakta Marknads- och informationschef Andreas Einarsson, 0611-55 75 26.