Tack fjärrvärmekund!

Tack för att du som fjärrvärmekund är med och gör Sverige lite renare. Visste du att Sveriges utsläpp av koldioxid har minskat med 11 miljoner ton de senaste 25 åren? Och att den största enskilda orsaken är att fler har valt fjärrvärme?
Fjärrvärmens fördel är att den använder resurser som annars går förlorade. Exempelvis skogsavfall, och överskottsvärme från industrier och elproduktion.

Som fjärrvärmekund är du alltså med och bidrar till en positiv förändring, vilket vi är väldigt tacksamma för. Ju fler vi är som väljer fjärrvärme, desto bättre är det för den jord vi ska lämna över till våra barn. Så är det bara.

Vi hoppas därför att du vill fortsätta att förbättra klimatet tillsammans med oss, både som kund och som klimatambassadör: Berätta gärna för vänner, släkt, och grannar om fjärrvärmens förtjänster, så att fler förstår hur klimatsmart det är.

Foto på grävling i stadsmiljö.

Ju fler vi är som väljer fjärrvärme, desto bättre är det för den jord som vi ska lämna över till våra barn.