Svavel orsak till otäck lukt från deponin

Just nu arbetar vi med att sluttäcka gamla deponiytor vid Älands avfallsanläggning. Vid grävjobb i det gamla avfallet frigörs svavelväte till luften och orsakar en doft som påminner om ruttna ägg.
Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning förklarar.
— Svavelväte uppstår i den syrefattiga processen där avfall bryts ner.

— Det är absolut ingen anledning till oro för allmänheten, säger Peter Häggström. Vi har gjort mätningar runt om grävmaskinen och då förekommer inte några för höga halter.

Entreprenadjobb stoppat efter olycka
Två medarbetare hos vår entreprenör Härnösands schakt- och trädgårdsanläggningar har utsatts för höga koncentrationer av svavelväte och har som en följd av det upplevt obehag och blivit sjuka. Händelsen betraktas som en olycka.

Vad händer med de drabbade?
— De får läkarhjälp och vad jag blivit informerad om kommer de inte få bestående men, säger Jan-Erik Skogström, Härnösands Schakt- och trädgårdsanläggningar.
 
Återkommande mätningar
Grävjobben kommer att återupptas förutsatt att Arbetsmiljöverket ger klartecken. Återkommande mätningar av halten svavelväte kommer att ske för att utesluta att någon blir drabbad igen.