Strömmen åter till alla efter elfel i Geresta

Orsaken var ett följdfel vid planerat underhåll på 130 kV brytare i Geresta.
Strömavbrottet som inträffade i förmiddags för ett större antal kunder i Geresta och intilliggande områden var oplanerat. Tiden för elavbrottet var 10.23 - 11.13. Några av de totalt ca 2000 berörda kunderna fick strömmen åter lite senare vid ca 11.30.

Just nu används alternativa matningsvägar till vissa kunder. Vår absoluta förhoppning är att omkopplingen tillbaka till normalt driftläge kommer att gå obemärkt förbi av kunderna.