Strömavbrott delar av Västernorrland

12.00 tisdag 8/4 blev det strömlöst i Härnösand när en inkommande 220 kV brytare i Hjälta utanför Långsele löste ut.
Enligt E.ONs driftcentral i Granloholm Sundsvall är orsaken ännu inte känd. Efter fem minuter (kl 12.05) var strömmen tillbaka hos alla kunder.

Avbrottet berodde alltså på någonting som ligger utanför vårt elnätområde. Stora delar av inlandet i länet samt Ådalen berördes.