Stopp för fjärrvärme undergräver klimatmålen

Debattartikel skriven av Lena Sommestad, VD Svensk Fjärrvärme, samt Ingemar Forzelius, VD Härnösand Energi & Miljö AB och styrelseledamot branchföreningen Svensk Fjärrvärme.
STOPP FÖR FJÄRRVÄRME UNDERGRÄVER KLIMATMÅLEN
Sverige har en internationell tätposition i kampen mot klimatförändringarna. Som ett av få länder i världen har Sverige lyckats minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som ekonomin expanderar. Andelen förnybar energi har ökat till över 40 procent genom en massiv satsning på biobränslen.
 
Den viktigaste förklaringen till den här framgången i klimatpolitiken är fjärrvärmen. Utsläppen från fastigheter har nästan halverats i Sverige sedan 1990. I fjärrvärmeverken har utsläppen minskat med 60 procent.
 
Fjärrvärmen gör hela samhällets energiförsörjning effektivare genom utnyttja energi som annars slösas bort, som spillvärme från elproduktion, industri och avfallsförbränning. Fjärrvärmen har snabbt ställt om till biobränslen och modern, miljövänlig teknik. Genom nya investeringar i nät och anläggningar har allt fler hushåll kunnat byta från olja och direktverkande el till fjärrvärme.
 
Det borde vara en självklarhet att se fjärrvärmen som en resurs i den framtida klimatpolitiken. Men tyvärr går utvecklingen nu åt motsatt håll. Utbyggnad av fjärrvärme stoppas runt om i landet. Skälet är nya, illa utformade byggregler.
 
Syftet med de nya byggreglerna — mer energieffektiva hus — är alldeles utmärkt. Problemet är att reglerna inte tar hänsyn till fjärrvärmens stora fördel: kapaciteten att minska spill och förluster i ett större energisystem. De nya byggreglerna lägger i stället fokus på det enskilda huset. På det sättet gynnas ensidigt individuella värmepumpar, som drar lite energi på plats men som bidrar till större elkonsumtion och stora utsläpp av växthusgaser i det större energisystemet.
 
Över hela landet stoppas nu fjärrvärme i nyproducerade hus. Ett exempel är nybyggandet av villor vid Högslätten i Härnösand. Ett lovvärt initiativ och ett bra tillfälle för den som vill bo i ett nyproducerat modernt hus centralt i Härnösand. Till vår besvikelse kan vi konstatera att den fjärrvärme som redan finns tillgänglig alldeles i närheten och som säljs som den billigaste fjärrvärmen i länet, inte kan användas vid denna nyproduktion. Om de nya byggreglerna inte ändras blir utvecklingen långsiktigt negativ för fjärrvärmen i hela landet, vilket är mycket oroande ur ett miljöperspektiv.
 
Tunga remissinstanser som Energimyndigheten, Statens provningsanstalt, Energirådgivarna, Skanska och Fastighetsägarna har kritiserat de nya byggreglerna. Branschen har pekat på effekterna.
 
Frågan går till miljöminister Andreas Carlgren. Hur vill regeringen säkerställa att Sverige har byggregler som inte stoppar fjärrvärme, utan ger branschen möjlighet att bidra till framgångar för svensk klimatpolitik också i framtiden? En ansvarsfull klimatpolitik måste ge utrymme för fjärrvärme att konkurrera, också i nyproduktion.
 
Lena Sommestad, VD Svensk Fjärrvärme
Ingemar Forzelius, VD Härnösand Energi och Miljö AB och ledamot av styrelsen för Svensk Fjärrvärme