Start för helt ny verksamhet i Äland

Nu startar HEMAB och SAKAB en ny verksamhet vid Älands avfallsanläggning i Älandsbro. Förorenade jordar ska tas om hand och farliga ämnen brytas ned till ofarliga beståndsdelar.
Peter Häggström är affärsområdeschef Renhållning.
– Vi är mycket glada över att ha fått igenom den här miljöinvesteringen tillsammans med SAKAB, säger han. Det finns ett stort behov av att rena gammal industrimark, förklarar Peter Häggström.

Behandlingsanläggningen är specialbyggd för ändamålet och dimensionerad för hela regionens identifierade behov. Anläggningen är den enda av sitt slag i Västernorrland och behandlingen är främst mikrobiologisk där särskilda bakteriekulturer bryter ner de farliga ämnena.

Naturens resurser sparas
– Efter behandlingen kan jordarna återanvändas för sluttäckning av vår deponi, vilket blir ekonomiskt fördelaktigt för oss samtidigt som vi sparar på naturens resurser. Marken där den förorenade jorden fanns kan återställas på ett bra sätt, säger Peter Häggström.

HEMAB och SAKAB i samarbete
Verksamheten kommer att drivas gemensamt av HEMAB och SAKAB. SAKAB svarar för designen av anläggningen, utbildning av HEMABs personal och affärsrelationerna med kunderna. HEMAB står för tillstånd och behandlingskapacitet.
 
Kontaktuppgifter
Har du frågor angående jordbehandlingen är du välkommen att kontakta Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning, på telefon
0611-55 75 30 eller e-post peter.haggstrom@hemab.se. Informationsmaterial är under framtagande.