Skeppsbrons återvinningsstation flyttas

Kommunen har valt att ändra stationens placering och istället beviljat nytt bygglov på Matrosgatan. Förändringen har annonserats via dagspress.
16-19 juni kommer återvinningsstationen vid Skeppsbron att avvecklas. Den flyttas till nedre delen av Hamnparken vid Matrosgatan (karta i annonsen nedan). Flytten beror på att stationen inte kan vara kvar på sin nuvarande plats eftersom kommunen ändrar om ytor och disposition på Skeppsbron.

Vi hoppas att alla så småningom finner sig till rätta med den nya placeringen av återvinningsstationen. För mer information om flytten, vänligen ring Anders Karlsson på renhållningen, 55 75 32.

Annonsen i dagspress 14/6 och 17/6.