Skarpskyttegatan rustas för 1,4 miljoner

I dag inleddes ett stort upprustningsarbete av Skarpskyttegatan i Härnösand. Bärlagret byts ut och gatan får helt ny beläggning, liksom ny kantsten och nya belysningsstolpar.
Under tiden arbetet pågår kan fordonstrafik passera i ett körfält. Du som kör fordon i området - ta det lugnt, för din egen och andras säkerhet.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober och den totala kostnaden är cirka 1,4 miljoner kronor. Härnösands Kommun är beställare, Härnösand Energi & Miljö ombud, och Svevia utför arbetet.

Under rubriken Gata/Väg kan du läsa mer om våra planerade gatuombyggnadsarbeten.

Kontaktpersoner
Har du frågor om det pågående arbetet på Skarpskyttegatan är du välkommen att kontakta Hans-Eric Högberg på 0611-55 75 77,
hans-eric.hogberg@hemab.se,  eller Bo Pettersson på
0611-442 76,  bo.pettersson@svevia.se,

Foto från arbetet på Skarpskyttegatan. Foto: Lina Landell

Arbetet pågår på Skarpskyttegatan. Kurt Wiklund lastar jordmassor, till höger Mattias Ångman och Johan Unander. Foto: Lina Landell