Skadade vattenledningen i Starred lagad

Senaste dagarna har vattenkunderna i Starred haft störningar och avbrott på leveranserna. Nu är problemen lösta.
Igår onsdag lagades den trasiga sjöledningen som varit avstängd sedan tisdag 29/7 då det upptäcktes att det var fel på den. Två kunder får sitt vatten via den skadade ledningen. Felorsaken var en båt som kört på ledningen och nästan kapat densamma.

Fortfarande är det stor risk att båtar kan köra på ledningen som efter många år på botten nu flyter väldigt grunt under ytan. De vikter som ska hålla nere ledningen fungerar inte på ett tillfredsställande sätt.

Båtar ombedes köra försiktigt utanför dansplatsen Gussjönoret ner emot bron. Efter sommaren kommer åtgärder att vidtas för att försvåra att sjöledningen ska bli skadad igen.