Sista Tidningen El till HEMABs kunder

HEMAB slutar distribuera Tidningen El, väljer istället att tillhandahålla lokal information om fjärrvärme, vindkraft, renhållning, återvinning, vatten, avlopp, gata, väg, bredband, elnät och elhandel.
I många år har HEMAB distribuerat Tidningen El från Svensk Energi till elnätkunder i Härnösand. Nu har HEMAB beslutat att upphöra med distributionen och istället fokusera på HEMAB Info.

— HEMAB Info ger oss bättre möjlighet att informera om våra verksamheter här i Härnösand, säger marknad- och informationschef Andreas Einarsson.

Det sista numret av Tidningen El som HEMAB distribuerar har redan landat i din brevlåda, eller gör det inom kort.

Tidningen El nr 1 2009