Silvias stråle måste byggas om

I dag tvingas vi ta upp Silvias stråle eftersom små fiskar fastnar och sätter igen två av de tre pumpar som driver fontänen.
För att åtgärda problemet kommer två korgar i rostfri sträckmetall att byggas och fästas runt de två mindre pumparna. Utöver dessa drivs fontänen också av en större pump, men den berörs inte av ombyggnationen.
 
Vi beklagar det inträffade, men räknar med att fontänen kan vara ombyggd och på plats i Nattviken igen under vecka 25.

Silvias stråle drivs och bekostas av HEMAB, Härnösandshus och Härnösands Kommun tillsammans.