Sänkt nätavgift för bredbandskunderna

Vid årsskiftet öppnades stadsnätet för andra tjänsteleverantörer. Samtidigt bildades Servanet AB ihop med Sundsvall och nätavgiften sänktes.
För våra kunder innebär det att de kan välja fritt mellan olika leverantörer av Internet, ip-telefoni och ip-TV (ställer vissa krav på bredbandskapaciteten)

Sänkt pris för de flesta!
I samband med att vi öppnar nätet, sänker vi nätavgiften till 169 kr/mån för alla kunder som har anslutning med optofiber. Tyvärr har vi inte möjlighet att göra motsvarande sänkning för våra ADSL-kunder, då vi hyr kapacitet i telenätet och inte kan påverka den prissättningen. I alla anslutningar ingår en Internettjänst på 1 Mbit/sek utan extra kostnad.

Varför öppnar vi stadsnätet?
Genom att öppna stadsnätet skapar vi ett neutralt nät, där olika tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra. Den ökade konkurrensen leder till bättre kvalitet och lägre priser och ger dig som kund större flexibilitet och valfrihet. Modellen är likadan som för elnätet. Du betalar en fast nätavgift till det nya bolaget ServaNet AB och köper sedan de tjänster du vill ha av respektive tjänsteleverantör.

Måste jag göra något?
Om du vill fortsätta med HEMAB som Internetleverantör, behöver du inte göra någonting. Din tjänst fortsätter som vanligt med samma kvalitet. Vill du däremot byta till en annan tjänsteleverantör behöver du teckna nya avtal, ett nätavtal med ServaNet AB samt avtal för de tjänster du beställer med respektive leverantör. Du kan själv enkelt byta leverantör på www.servanet.se.länk till annan webbplats

Härnösands stadsnät blir ServaNet AB
Den 1 januari bildade HEMAB och Sundsvall Elnät AB det gemensamma bolaget ServaNet AB, med ett gemensamt utbud av tjänster. Nätet omfattar de fyra kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Det är denna sammanslagning som gjort det möjligt att sänka priset och öppna stadsnätet för många olika tjänsteleverantörer.

Vill du veta mera? Besök www.servanet.selänk till annan webbplats eller ring ServaNet Kundtjänst 060-600 50 70