ÖVNING Eloff - regional övning idag 13/11

I samverkansövningen deltar kommunen, HEMAB, länsstyrelsen, radio med flera. Simulerade reportrar, konstiga samtal, störningsinslag på kontor och fält kan förekomma.
Övningen är simulerad, men kan ändå påverka vår faktiska service till våra kunder eftersom interna resurser är upptagna i övningen.

Scenario: Väderrelaterad händelse med stor påverkan på samhället samt inslag av räddningstjänst.

"Väderläget har försämrats och vår VD har blivit kallad till kommunens ledningsstab, lokaliserad till Räddningstjänsten, idag (13/11) kl. 8.00."

Alla meddelanden kring övningen internt hos oss eller externt ut här på vår hemsida ska börja med "Övning Eloff -08". Övningen pågår mellan 08.00 - 16.30.

Dessa är med i övningen: Banverket Härnösands kommun (socialen, skola och HEMAB) Kramfors kommun Landstinget Länsstyrelsen Räddningstjänsten Polisen SOS Alarm Sveriges Radio Vägverket
Mer information kommer att förmedlas under dagen allt eftersom.

Vill du veta mera ta kontakt med Andreas Einarsson 0611- 55 75 26 eller Lina Landell 0611-55 75 09.