Översyn av Härnösands vattentorn

Vattentornet på Bondsjöhöjden är äldre än 50 år och är i behov av översyn och i förlängningen sannolikt även viss renovering. Just nu reses byggställningar på utsidan av tornet.

- Vid vår ordinarie tillsyn av anläggningen har vi fått indikationer på genomslag av vatten, vilket tyder på att tätskikt behöver ses över, säger Åke Gavelin driftchef affärsområde Vatten.

Byggställningar reses nu på utsidan av vattentornet för att möjliggöra okulär besiktning av dräneringshål och ytskikt. Byggställningarna förväntas vara färdigbyggda under vecka 6.

- När besiktningen är gjord kommer vi att vidta åtgärder i den omfattning som behövs, säger Gavelin.


Varför görs detta nu på vintern? Blir det inte mer kostsamt?

- Vi ser ingen anledning att vänta med insatser eftersom vi identifierat visst läckage redan, säger Gavelin. Årstiden har ingen större betydelse för det här arbetet.

Hur lång tid kommer arbetet att ta och hur påverkas vattenkunderna i Härnösand?

- Besiktning utvändigt kommer att ta drygt en vecka, säger Gavelin. I det skedet är vattentornet i drift och kunderna får sitt dricksvatten som vanligt, säger Gavelin.


Sannolikt kommer besiktning och åtgärder vidtas även invändigt men det sker senare i vinter eller mot vårkanten.


Kontaktperson

Åke Gavelin, driftchef affärsområde Vatten, 0611-55 75 87.

Byggställningar monteras runt vattentornet på Bondsjöhöjden. Foto: Lars Anesäter Olsson

Byggställningar monteras runt vattentornet på Bondsjöhöjden. Foto: Lars Anesäter Olsson