Om samverkansövningen Eloff -08

Dagens stora samverkansövning var ett utmärkt tillfälle att förbereda HEMAB inför en verklig kris.
Övningen var en heldags samverkansövning där Härnösands kommun i samarbete med Kramfors kommun, Länsstyrelsen, Banverket, Landstinget, Sveriges Radio, Polisen, Vägverket och Räddningstjänsten tränade för att kunna hantera en eventuell krissituation på ett bra sätt.
 
Övningsscenariot var ett kraftigt snöoväder klass 3 med bland annat stora trafikproblem och omfattande störningar i el- och vattenförsörjningen. Älands avfallsanläggning drabbades också av störningar, liksom fjärrvärmenätet. Under en period var hela kommunen strömlös på grund av elavbrott på regionnätet.
 
Från HEMAB upplever vi krisscenariot som välplanerat, med bland annat inspel av media, politiker och allmänhet. Övningen engagerade såväl ledningsgrupp som viss övrig personal på HEMAB.
 
Eloff -08 gav HEMAB möjlighet att träna flera olika aspekter av en kris, bland annat samverkan med andra organisationer, samverkan inom företaget, samarbete i informationsfrågor. Den skapade dessutom tankar om presumtiva händelser som kan påverka oss.
 
Mer information
Vill du veta mera ta kontakt med Andreas Einarsson 070-657 75 26 eller andreas.einarsson@hemab.se.