Ofarlig grönfärgning för att underlätta

I Härnösand tillsätter vi ett grönt färgämne i fjärrvärmevattnet för att underlätta att spåra läckor som kan uppstå ibland i rören i ledningsnätet.
Tekniken och arbetssättet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen. Vi började använda färgämnet hösten 2002 och det har varit till stor hjälp.

Då en läcka uppstår (liten som stor) är det viktigt att hitta den för att kunna reparera. Om läckan befinner sig under marken eller kanske till och med under vattnet så är detta ett svårt jobb att finna den. Av den anledningen tillsätts ett grönt fluorescerande färgämne i det varma fjärrvärmevattnet för att underlätta arbetet.

Ämnet som används heter Pyranin och är helt ofarligt. Det är att likna vid karamellfärg och används exempelvis i en del vanliga handdiskmedel.

Vi är jättetacksamma för att få dra nytta av allmänhetens ögon då det gäller att hitta grönfärgat vatten runt om i vår stad. Ring oss gärna om ni tror att ni hittat en läcka, även om det inte är så ofta som det inträffar.