Nytt elprojekt i Hårsta

Den här veckan inleder vi ett arbete i Hårsta, väster om Härnösand, som innebär att vi byter ut den gamla transformatorstationen.
Den nya blir en markstation istället för dagens som är placerad uppe i en stolpe. Förändringen innebär att den blir mer lättmanövererad. I samma projekt ersätter vi också vissa delar av lågspänningsnätet med jordkabel.
 
I ett tidigare projekt bytte vi ut friledningen till hängkabel för att förhindra avbrott vid stormar och trädpåfall.

Avbrott kommer att ske vid påkoppling av den nya transformatorstationen samt vid inkoppling av lågspänningsgrupper. Berörda kunder får avisering i förväg.

De montörer som utför arbetet i Hårsta är Erik Olofsson och Ove Källström. Vi beräknar vara klara runt månadsskiftet oktober/november.
 
Projektet i Hårsta ingår en större satsning för att ersätta luftledningar med jordkabel.

Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Eriksson på telefon 0611-55 75 60 eller e-post magnus.eriksson@hemab.se.