Ny teknik sparar 70 procent av elen

HEMAB har installerat ny teknik för luftning av lakvatten vid Älands avfallsanläggning. 100 000 kr per år beräknas besparingen till.
- Det här är ett viktigt miljöprojekt för oss och en framtidsinriktad satsning, säger Pär Marklund projektledare energiteknik.

I dagsläget sker luftning av lakvattnet med pumpar och så kallade ejektorer, vilket är en vanligt förekommande och traditionell lösning som är energikrävande och underhållsintensiv.

— Det blir intressant att prova den nya tekniken, säger Marklund. Chanserna att provet faller väl ut är goda och då kan vi göra besparingar på upp till 100 tusen kronor per år, främst i minskade elkostnader. Dessutom förväntar vi oss att den nya utrustningen såväl mer effektiv som driftsäkrare och mindre underhållskrävande.

Den nya tekniken kommer från ett företag som heter Sorubin. Med start nu kommer perioden fram till årsskiftet att vara en försöksperiod. Energiåtgång och syrehalt med mera följs noga under perioden.

— Försöket ska utvärderas vid årsskiftet, säger Marklund. Teknologin är prisvärd och vi håller tummarna att resultatet blir bra för då finns möjligheter även inom avloppsrening där besparingen sannolikt kan bli ännu större.

Den nya Sorubinluftaren lyfts på plats på lakvattenbassängens botten.

Den nya Sorubinluftaren ersätter de traditionella pumparna. En viktig miljösatsning för HEMAB.

Pumpen i botten av luftaren drar bara cirka 10 procent av elenergin jämfört med de traditionella pumparna som tidigare använts.