Nu underhåller vi elnätstationer

Under vecka 21 och 23 i Härnösand och vecka 25 i Härnösand och Häggdånger utför vi underhåll av nätstationer.
Nu under våren sker mycket underhållsarbete på våra nätstationer eftersom det fungerar bra för oss att jobba när det är ljust ute.

Vi hoppas att vårt arbete ska påverka våra kunder så lite som möjligt och att de har överseende med de korta avbrott som detta medför, säger Per Mellberg, driftchef Härnösand Elnät.
 
Vi är fyra personer som arbetar med underhållsarbetet. Under de aktuella veckorna rengör vi, smörjer och ser över totalt 65 nätstationer. Till varje nätstation är mellan 5 och 50 kunder anslutna.
 
Genom kontinuerligt underhåll minskar vi risken för fel och förlänger livslängden på alla våra anläggningar.

Berörda kunder aviseras
De kunder som berörs har fått eller kommer att få aviseringsbrev i brevlådan. Driftinformation publiceras här på vår hemsida, under Driftinfo/Felanmälan

Kontaktperson
Har du frågor som inte besvaras här är du välkommen att ta kontakt med Peter Hägglund, 070-258 79 05.