Nu sänker vi Tillsvidarepriset på el

Från och med februari är det nya Tillsvidarepriset på el 73,9 öre/kWh (127,63 öre/kWh inklusive energiskatt och moms).
Ett gott råd till dig som har Tillsvidarepris är att byta avtalsform. Läs mer om våra avtalsformer här på vår webbplats, under Elhandel. Du kan också kontakta vår kundservice via kundservice@hemab.se eller telefon 0611-55 75 05.