Nu börjar vi leverera nya kärl till fritidshusägare

Nu är det dags för fritidshus med gemensamma avfallslösningar att börja sortera ut matavfall. Idag började de nya kärlen köras ut.

Under våren har vi börjat byta ut containrar i fritidshusområden mot plastkärl och nu fortsätter vi att leverera kärl till de fritidshusägare som inte längre ska ha gemesamma lösningar. På vissa ställen, bland annat på Härnön, kommer markbehållare ställas ut istället för containrar.

 

- Vi byter på många platser ut containrar mot plastkärl, eftersom containrarna ger så bristfällig sortering, säger Anders Svanholm, projektledare för matavfallsinsamlingen på HEMAB. På vissa platser blir det enskilda kärl för fritidshusen och på andra ställen ersätter vi containrarna med gemensamma plastkärl på samma plats som containrarna stått. Det här har alla som berörs fått information om via brev, konstaterar han.

 

Alla fritidshusägare kommer även få ett startpaket innehållande matavfallspåsar, en hållare till matavfallspåsen, en slaskskrapa och en informationsfolder om matavfall och återvinning.

 

- Det är tyvärr svårt att säga exakt när vi kommer till olika områden, säger Svanholm. Vi jobbar på så fort vi kan och kommer köra under hela sommarperioden som det ser ut nu.