Nu är vår nya anläggning invigd

Länets enda anläggning för att behandla förorenad jord invigdes av Jonny Lundin, kommunalråd i Härnösands kommun.
– Det är glädjande att Härnösand genom HEMAB:s och SAKAB:s gemensamma satsning vid Älands avfallsanläggning nu stärker sina positioner inom miljöområdet och samtidigt bidrar till en miljödriven tillväxt i regionen, säger Jonny Lundin.
– En etablering som även bidrar till att förverkliga målet om en giftfri miljö, och samtidigt är jordbehandlingsanläggningen ett bra exempel på de affärsmöjligheter som finns framåt inom miljöteknikområdet

Under ceremonin talade också HEMAB:s VD Ingemar Forzelius och SAKAB:s chef för efterbehandling Thomas von Kronhelm.

Läs mer
Läs mer om behandlingen som sker av den förorenade jorden i broschyren Vi behandlar förorenad jord. Klicka på länken nedan för att öppna den.
Vi behandlar förorenad jord

Jonny Lundin invigde anläggningen genom att knyta ihop två blågula band.

Jonny Lundin invigde anläggningen genom att knyta ihop två blågula band.

Ett 30-tal personer deltog vid invigningen.

Ett 30-tal personer deltog vid invigningen.

Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning HEMAB.

Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning HEMAB.

Ingemar Forzelius, vd HEMAB, tillsammans med Thomas von Kronhelm, chef efterbehandling SAKAB.

Ingemar Forzelius, vd HEMAB, tillsammans med Thomas von Kronhelm, chef efterbehandling SAKAB.

Besökarna erbjöds en guidad tur på området.

Besökarna erbjöds en guidad tur på området.

Samtliga foton: Alltid Marknadsbyrå.