Miljonstöd till bredbandssatsning

28.5 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet i bland annat Härnösand, det är resultatet av Strukturfonds-partnerskapets beslut om EU-stöd.
Stödet går till ServaNet AB som ägs av Härnösand Energi & Miljö och Sundsvall Elnät. Totalt uppgår de beräknade investeringarna till drygt
57 miljoner kronor.

— Beskedet är mycket glädjande, säger Ingemar Forzelius, VD Härnösand Energi & Miljö AB och fortsätter:

— 2006 väcktes tanken om ett fördjupat samarbete och den 1 januari i år bildades ServaNet AB dit personal fördes samman för att utveckla bredbandsaffären och möjligheterna för kunderna. Nu når samarbetet ytterligare en nivå när vi beviljas pengar för stora investeringar i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge.

Investeringarna är bland annat i; utbyggnad av bredbandsnät i regionen, utökad bredbandskapacitet och reservutrustning, reservkraft och backup, samt informationsinsatser.
 
I dag äger Härnösand Energi & Miljö 20 % och Sundsvall Elnät 80 % av ServaNet AB. Nätet omfattar de fyra kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Bildandet av ServaNet gjorde det möjligt att sänka priset och öppna stadsnätet för många olika tjänsteleverantörer. Ett neutralt nät skapades där olika tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra. Den ökade konkurrensen leder till bättre kvalitet och lägre priser och ger kunderna större flexibilitet och valfrihet.