Miljöklassa bränsletorven

Budskapet kommer från Nätverket Minska Sveriges Oljeberoende. HEMAB är ett bland flera energiföretag bakom kampanjen.

Debattartiklar och en nationell annnonskampanj har gett medialt genomslag i dagspress, radio och TV.

 

Genom att med föregående miljöprövning använda noga utvalda torvmyrar kan oljeberoendet i Sverige minskas rejält. Lämpliga myrar är sådana som valts ut med vedertagen klassificering där hänsyn tas till miljö, djur och natur. Enligt klassificeringsmodellen delas myrarna in i tre grupper där det bara är klass 3-myrar (redan dikade myrar som "läcker" koldioxid) som blir aktuella för torvbrytning.

 

Nyhetsinslag på Mittnytt med bakgrundsbilder från Kraftvärmeverket i Härnösand och intervju med bland annat Kjell Östman, VD i Kommunbränsle i Ådalen AB (KBAB), ett bolag där HEMAB äger 40 procent och Ö-vik Energi 60 procent.

 

HEMABs VD Ingemar Forzelius om Kommunbränsle i Ådalen AB (KBAB):
"Vi har ett fortsatt långsiktigt behov av bränsletorv som komplement till de trädbränslen vi eldar. Vi ser mycket positivt på samarbetet och samägandet ihop med Övik Energi, säger Ingemar Forzelius, VD Härnösand Energi & Miljö AB. Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna utveckla verksamheten och trygga torvförsörjningen för våra energibolag."


I kommande HEMABINFO Nr 1 2009 (februari) informerar vi om kampanjen, som drivs av Nätverket Minska Sveriges Oljeberoende.