Mediauppgift om försäljning av elnätet

Kommentarer från HEMABs styrelseordförande med flera med anledning av artikel i dagspress.
Frågan om försäljning dementeras av både styrelseordförande i HEMAB samt ordförande för Moderaterna i Härnösand.

— Frågan har ingen aktualitet hos vare sig Moderaterna eller dess allianspartier, säger Lennart Bolander, moderat och ordförande i HEMABs styrelse. Försäljning av elnätet är inte ens en punkt på dagordningen.

Vid de senaste två mötena i kommunfullmäktige har frågan debatterats livfullt, även om de som förespråkar en försäljning är få till antalet.

— Frågan om försäljning av elnätet är en högst personlig åsikt från HEMABs tidigare VD Sigge Tjärnlund, säger Bolander. Tack och lov har vi yttrandefrihet i vårt land. Sigge är i detta fall ingen talesman vare sig för moderaterna som parti eller alliansen.

— Det är olyckligt att denna debatt förs eftersom det inte är en aktuell fråga, säger Bolander. Jag beklagar detta och tänker på personalen i bolaget som ska behöva uppleva detta.

Varför tror du att den tidigare VD:n i bolaget så starkt uttrycker denna åsikt? Samma person värnade ju enormt om bolaget och dess lokala ägande i sin tidigare roll som VD.

— Jag vill inte spekulera i bakomliggande anledningar till hans agerande, säger Bolander. Att kommunen har besparingsbehov är ingen hemlighet. Som Härnösandsbo, men även ekonom, ser jag ingen poäng med en försäljning. Vi ska fortsätta arbeta med målet och ambitionen att hålla länets lägsta priser, säger Bolander.

Så Moderaterna i Härnösand är alltså inte för en försäljning av HEMABs elnät?

— Elnätet i Härnösand är något vi ska värna om, säger Håkan Gilmark. Det är välskött och har fokus på att hålla låga priser till fromma för kunderna. Moderaternas åsikt är att detta förhållande är en konkurrensfördel för Härnösand och vi anser att så ska det fortsätta att vara även framledes.

Förutom ordförande Lennart Bolander sitter även Karl-Einar Björner, moderat ersättare i kommunfullmäktige, med i HEMABs styrelse.

— Jag delar helt och fullt åsikterna som Bolander uttrycker, säger Björner. Jag kan inte påminna mig att jag upplevt ett liknande agerande från en partikollega tidigare så som det jag nu upplever från Sigge Tjärnlund. Det hela är beklagligt eftersom frågan om försäljning av elnätet inte alls har diskuteras inom partiet.

Ytterligare information:
Lennart Bolander— Moderat styrelseordförande för HEMAB.
Telefon: 070-397 14 24

Karl-Einar Björner — moderat ersättare kommunfullmäktige och styrelseledamot HEMAB
Telefon: 070-591 57 51

Håkan Gilmark — ordförande Moderaterna i Härnösand, 070-398 18 69