Lyckade träffar med våra fjärrvärmekunder

Tack alla ni som deltog! Ert engagemang och frågor kring fjärrvärme gav intressanta diskussioner och resulterade i ett par mycket lyckade träffar. 
I förra veckan arrangerade vi två informationsträffar i Härnösand.

En lunchträff genomfördes på S:t Petri Logen och lockade drygt 20 kunder, främst bostadsrättsföreningar.

En kvällsträff riktad mot våra privatkunder/villaägare hölls på Mitt-universitetet och lockade cirka 40 besökare. Gästföreläste gjorde Stig Åkerman från Boverket, om reglerna kring energideklaration av fastigheter.  

Gemensamt för de båda träffarna var att kunderna fick information om Reko Fjärrvärme, Nya fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008, budget för fjärrvärmeverksamheten, prissättning, jämförelse av fjärrvärmepriser och alternativa uppvärmningskostnader i Sverige samt resultat från kundundersökningen som genomfördes 2008.

Nästa träff


Vi planerar att ha nästa informationsträffar för våra företagskunder, bostadsrättsföreningar och privatkunder i december 2009. Alla kunder får en skriftlig inbjudan med posten ett par veckor innan träffarna.