Lyckade informationsträffar fjärrvärme

21 februari anordnades informationsmöten för HEMABs fjärrvärmekunder. Vid ett lunchöte på S:t Petri för företagen deltog cirka 30 kunder främst bostadsrättsföreningar, men även större fastighetsägare.
Mötet hölls mellan 11.00 - 13.00 där de sista 45 minuterna bestod av att vi bjöd på lunch. Flera av kunderna uttryckte i efterhand uppskattning för informationsmötet, vilket vi tycker känns jättekul.

Kvällsmötet hölls på Sambiblioteket mellan 18.30 - 21.00 och var riktat till våra privatkunder/villaägare. Vid detta möte hade kunderna i förväg varit flitiga på att ställa frågor i samband med anmälningarna och många bra diskussioner uppstod. De frågor som engagerar kunderna mest är priset och miljöaspekterna. Vi hoppas att vi kunde bidra med information som var av intresse för alla som deltog vid mötet. Vi fick känslan av att de flesta var nöjda med kvällen. Totalt kom cirka 80 villakunder.

Efter vårt informationspass bjöd vi på fika innan del två av programmet.

Under kvällsmötet hade vi nämligen även gästföreläsare i form av forskarna Sverker Edvardsson och K-G Karlsson från Mittuniversitetet. De gav en föreläsning på temat "Klimatförändringar - skapade av människan versus naturliga". Föreläsningen var uppskattad och intressant. Tack till Sverker och K-G.

Vi som deltog från HEMAB tackar er alla för visat intresse.

//

Ingemar Forzelius - VD
Marcus Tärnvik - Affärsområdeschef
Alf Schouenke - Distributionsanschef
Andreas Einarsson - Marknads- och informationschef

Nästan fullsatt i Olof Högbergssalen på Sambiblioteket

Vår främste kontaktman på fjärrvärnme, Alf Schouenke

Gästföreläsarna från Mittuniversitetet, Sverker och K-G

Ingemar Forzelius och Marcus Tärnvik informerar

Fika är alltid ett uppskattat och trevlig inslag