Lyckad årsstämma

60-talet Härnösandsbor tog del av de öppna förhandlingarna och efterföljande föredrag av Samhällsförvaltningen.
Från vår sida känner vi att årsstämman 2 april tillsammans med föredragen var lyckad. Tack till er alla besökare som tog chansen att ställa frågor till vår företagsledning också.

Efteråt var det många av er besökare som uttryckte uppskattning och att ämnet "Härnösand" engagerar märktes i frågestunden som förlängdes att vara 30 minuter istället för som planerat 15 minuter.

Stort tack till Birgitta Westerlind med medarbetare på Samhällsförvaltningen som bidrog att skapa intresse för vår årsstämma.

Efter den öppna årsstämman och föredraget höll HEMABs styrelse konstituerande styrelsemöten för HEMAB och HEAB samt även årsstämma för HEAB.

Foto från årsstämman.

Samhällsförvaltningen föreläste. Här är det Linda Johansson som informerar flankerad av Ewa Fällgren, Linda Karlsson, och Birgitta Westerlind.

Foto från årsstämman.

Antalet besökare var ungefär lika många som året innan, ett 60-tal.

Foto från årsstämman.

Man passade även på att ta in synpunkter till det pågående arbetet med Översiktsplaneringen (ÖP).