Långsiktigt hållbara miljöfordon

För att ta vårt ansvar för miljön och efterleva våra kärnvärden har riktlinjer vid fordonsanskaffning tagits fram på HEMAB.
Vår inriktning är att successivt övergå till en fordonspark baserad på långsiktigt hållbara drivmedel i det tempo det är möjligt ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

- Vid inköp av fordon väljer vi i första hand miljöklassade alternativ, säger informationschef Andreas Einarsson.

Urban Dahlberg vid ett av HEMAB:s miljöfordon. Foto: Anna Unander

Urban Dahlberg vid ett av HEMAB:s miljöfordon. Foto: Anna Unander