Kunderna ger HEMAB höga betyg i mätning

Stort tack alla ni som tog er tid att svara på frågor och ge oss viktiga synpunkter inför framtiden!
Nu är resultat av årets kundattitydmätning (NKI) klart, (Nöjd Kund Index). Kundernas betyg på verksamheter och bemötanden har generellt blivit ännu högre sedan den förra mätningen för två år sedan.

Privatkunderna ger HEMAB det övergripande betyget NKI = 78 (3,9 på en femgradig skala). Vid undersökningen 2006 var motsvarande siffror 76/3,8 och 2002 siffrorna 70/3,5.

Skyhöga betyg till flera anläggningar
— Det känns roligt att vi håller ställningarna och att Härnösandsborna uppskattar det vi gör, säger informationschef Andreas Einarsson. Särskilt påtagligt blir naturligtvis uppskattningen som kunderna visar för våra
serviceanläggningar Miljöcentralen och Älands avfallsanläggning där betygen är skyhöga.

Företagens attityder mättes för första gången
I år undersöktes för första gången företagens attityder.
— Resultaten bland företagen känns igen från privatkundsidan, men vi har funnit förbättringsområden också. Exempelvis inser vi att det behövs informationsinsatser till företagare runt renhållning och återvinning, vilket kommer att genomföras.

Fakta om mätningen
Totalt har det genomförts 480 telefonintervjuer med privatkunder. Motsvarande siffra för företag är 100 stycken. Företagsundersökningen inleddes dessutom med nio stycken personliga djupintervjuer med företagare.

Kontaktuppgifter
Vill du ha mer information om kundundersökningen är du välkommen att ta kontakt med Andreas Einarsson, informationschef, 0611-55 75 26 eller andreas.einarsson@hemab.se.