Klimatsmart lösning bidrar till minskad bränsleförbrukning

ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, hjälper HEMAB:s förare att i ännu större utsträckning köra klimatsmart och ekonomiskt.
Det innebär mindre bränsleförbrukning och tryggare trafikmiljö både för våra förare och för våra medtrafikanter.

Vad är ISA?
ISA är en form av gps-system där en liten dosa placeras på fordonets instrumentbräda, kopplas till cigarettuttaget, och visar vilken hastighets-begränsning som gäller i det aktuella området. Samtidigt visar den vilken hastighet fordonet framförs i. Om hastighetsbegränsningen överskrids tjuter ISA-dosan. Alla HEMAB:s tunga fordon, 14 stycken, och 3 poolbilar har ISA installerat.
 
Resultat hittills
En preliminär beräkning efter ett år visar på en mycket god tendens; en jämförelse mellan första kvartalet i år och samma period 2008 visar på
5,5 procent lägre bränsleförbrukning. Under ett år förbrukar HEMAB totalt ungefär 270 000 liter bränsle (bensin och diesel). Om vi kan förbruka 5,5 procent mindre innebär det en besparing på 100 000-tals kronor, och en hjälpande hand för vår miljö.

Härnösandsföretag
ISA produceras av Härnösandsföretaget 2 MA Technology.
Se deras hemsidalänk till annan webbplats.