Klädinsamling i Härnösand

Istället för att bränna kläder som Härnösandsborna inte längre önskar ha kvar finns möjligheten att återanvända dem. Detta kan ske på olika sätt.
I Härnösand är klädinsamlingsservicen väl utbyggd och det står Härnösandsborna fritt att välja vart man vänder sig.
 

Mötesplats Kupan


Kupan är en lokal verksamhet i Härnösand som drivs av Röda korset. Vid deras lokal på Köpmangatan 11 i Härnösand tar de emot kläder vilka sedan säljs som begagnade. Telefon 0611- 152 25.
 

Erikshjälpen Second Hand


Erikshjälpen är en biståndsverksamhet som bedriver klädinsamling runt om i Västernorrland. I Härnösand håller man till i lokaler vid Magasinsgatan 11. Telefon 0611-260 40.

Humana Sverige


HEMAB bedriver ingen klädinsamling, men vi har en överenskommelse med biståndsföreningen Humana Sverige om att sköta insamling i Härnösand. Man har återanvänt UFFs gamla containers. Dessa containers står upp-ställda vid några av de återvinningsstationer vi sköter om, på mark som vi förfogar över. Utan insamlingen skulle ytterligare kläder hamna i hushålls-soporna vilket både är synd och dyrt (omhändertagande och förbränning). Humana Sverige samlar in cirka 50 ton kläder per år i Härnösand.

Biståndsorganisationer med "nittiokonto"


Biståndsorganisationer med "nittiokonto" har vissa krav på sig. Exempelvis ska de redovisa hur stor del av insamlade pengar som går till bistånd och vart pengarna hamnar. Biståndsföreningen Humana Sverige saknar ett så kallat "nittiokonto", vilket vi på HEMAB uppmärksammats på. Under 2009 kommer vi att gå ut med en förfrågan för att se om vi kan finna en organisation med "nittiokonto" som kan sköta klädinsamlingen via containers på motsvarande sätt men med bibehållen eller till och med förbättrad service.