Information om prisförändringar

Från och med 1 januari 2009 justeras HEMABs priser för fjärrvärme och vatten/avlopp. Priserna för elnät och renhållning lämnas även denna gång oförändrade.

Detta enligt beslut i bolagets styrelse. Målet att på sikt ha länets lägsta priser har präglat prisförändringsarbetet. Priser nedan är angivna inklusive moms.

Höjningen av vatten/avlopp-taxan avser hela kundkollektivet men ligger klart under konsumentprisindex (KPI) utveckling (+4,3 %). Prisförändringen varierar beroende på kundkategori.

Renhållningstaxan ligger oförändrat kvar trots att renhållningsindex stigit med 6,9%.

 

Justeringarna ser ut enligt följande:


Elnätspriset oförändrat (för sjätte året i rad)
VA-taxan höjs med 3%. (OBS: Prisförändringen vatten/avlopp förutsätter beslut i kommunfullmäktige såsom HEMABs styrelse föreslagit)
Renhållningstaxan oförändrad (för andra året i rad)
Fjärrvärme. Energipriset oförändrat medan den fasta delen justeras för villakunder (+500 kronor/år).

 

Jämförelse villakund, prisökning/år:


Elnät: Inga prisökningar
Vatten/avlopp: En "normalvilla" får ökad kostnad med knappt
75 kronor/år, medan en "normallägenhet" får en ökad kostnad med
cirka 129 kronor/år.
Renhållning: Inga prisökningar.
Fjärrvärme: För en "normal villakund" blir höjningen 500 kronor/år.
Detta var ett axplock av de förändringar som sker.