Information om prisförändringar

Från och med 1 januari 2010 justeras HEMABs priser för fjärrvärme, elnät och vatten/avlopp. Priset för renhållning lämnas även denna gång oförändrat.

Detta enligt beslut i bolagets styrelse. Målet att på sikt ha länets lägsta priser har präglat prisförändringsarbetet. Priser nedan är angivna inklusive moms.

 

Justeringarna ser ut enligt följande:

Elnät:

Den fasta avgiften förändras från — 60 kronor/år till + 150 kronor/år beroende på vilken storlek på huvudsäkringen kunden har. Elöverföringsavgiften höjs med 0,6 öre/kWh.

 

Vatten/avlopp:

Den fasta avgiften sänks med 313 kronor. Lägenhetsavgiften höjs med 132,50 kronor och kubikmeterpriset höjs
med 25 öre/m³.

 

Renhållning:

Oförändrade priser (för fjärde året i rad).

 

Fjärrvärme: Vi har minskat antalet prisgrupper från 5 till 3 vilket gör att effektpriset höjs för de flesta kunderna. Höjningens storlek varierar med abonnerad effekt. En särskild prisgrupp för villakunder har skapats. Informationsbrev med prisexempel har skickats till alla fjärrvärmekunder och finns under Fjärrvärme - Priser & Avtalsvillkor.

 

Jämförelse Villakund, prishöjning/år.

Elnät:

En normal villakund med eluppvärmning får en höjd kostnad med
90 kronor/år (1,63%).

 

Vatten/avlopp:

Typhus A (normal villakund) får en sänkt kostnad
med 2,1%/år, medan Typhus B (flerfamiljshus) får en höjd kostnad
med 3,9%/år.

 

Renhållning:

Inga prishöjningar.

 

Fjärrvärme:

En normal villakund får en höjd kostnad med cirka 370 kronor/år (2,8%).

Detta var ett axplock av de förändringar som sker.


Har du frågor kontakta oss via 0611-55 75 00.