Information om elmätare Actaris

Vi har, precis som de flesta andra elnätsföretag, bytt ut våra kunders elmätare till nya som vi kan fjärravläsa. I HEMAB:s fall rör det sig om totalt cirka 13 500 elmätare, varav 4500 är av modellen Actaris och finns på landsbygden.
På ett litet antal av Actarismätarna (cirka 0,02%, motsvarande 1 av de 4500 mätarna) har man upptäckt ett mätfel. Det kan enligt tillverkaren uppkomma i väldigt sällsynta fall där kunden har en gammal eller trasig utrustning som skickar ut högfrekventa signaler, 4-25 kHz, på elnätet.

Felet kan innebära att elmätaren visar för mycket eller för liten förbrukning. Det är inte tillåtet att skicka ut höga frekvenser (så kallade övertoner) på elnätet eftersom det kan störa andra kunder.

Alla våra nyinstallerade mätare uppfyller certifieringskraven och gällande lagkrav samt att kontinuerliga kontroller sker. Mätaren är dessutom i drift i några månader innan vi börjar fakturera efter den nya mätarställningen för att vi ska förvissa oss om att alla värden är rimliga.

Mer information
Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om de nya elmätarna.
Klicka här för att komma till de.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0611-55 75 00.