Information om de nya elmätarna

Tillsammans med fakturan i juli/augusti bifogas information om de nya elmätarna.
Vissa kunder kan komma att få informationsbladet trots att det inte har någon elmätare. Vänligen bortse från informationen i så fall.

Bilagan innehåller vanliga frågor och svar samt information om vad du som kund kan ha för nytta av de nya mätarna samt vad elmätarbytena innebär.

Informationsbladet, 10 500 har fått ny elmätare