Information om de nya elmätarna

Månadsvis avläsning och slopad preliminär debitering är en av fördelarnat. Finns det fler fördelar med de nya elmätarna?
Vi monterar två olika typer av elmätare, beroende på om fastigheten ligger på landsbygden eller i staden (grov indelning). För att ta reda på vilken typ av mätare du fått monterad kan du efter att vår personal varit på plats och bytt elmätaren själv ta en närmare titt.

Till din hjälp för att ta reda på om du ur mätaren kan få ut information om exempelvis momentan förbrukning eller "trippmätare"-funktion ber vi dig att hålla ögonen öppna efter ett informationsblad som kommer med fakturan i månadsskiftet juli/augusti.

Informationsbladet om de nya elmätarna finns även här som pdf.

Fortsatt trevlig sommar önskar vi på HEMAB.