Inbjudan samråd vindkraft

Fram till 31 mars har du som är berörd av en eventuell utbyggnad av ny vindkraft intill Vårdkasen chansen att säga vad du tycker om planerna.
Vi inbjuder nämligen till samråd enligt Miljöbalken, vilket HEMAB frivilligt låtit Länsstyrelsen påbörja.

Mer information/Annons i dagspress