Hög miljömedvetenhet bland härnösandsborna

En analys av hushållens avfall i Härnösand visar på en hög miljömedvetenhet. Varken farligt avfall eller wellpapp fanns i avfallet. Däremot kan hushållen få lägre kostnader och en bättre miljö genom att bli ännu bättre på att återvinna.
Under hösten samlade vi in och analyserade innehållet i hushållsavfall från flerfamiljshus och villor i Härnösand. Analysen gjordes av SAKAB genom sortering för hand.
 
Väl medvetna om farligt avfall
Mycket positivt är att varken farligt avfall eller wellpapp återfanns i avfallet. Ett sådant resultat visar att härnösandsborna är väl medvetna om de negativa konsekvenser farligt avfall får om det läggs i soptunnan och att man handlar därefter.

Osorterat ger dubbel kostnad
Det sorgliga i undersökningen är att drygt hälften av soptunnans innehåll utgörs av material som det finns producentansvar på. I varans pris finns en inbakad avgift som ska täcka återvinningskostnaden via återvinnings-stationerna, därtill betalar hushållen renhållningsavgiften. Det innebär dubbel kostnad när hushållen väljer att inte sortera ut material med producentansvar och ta det till en återvinningsstation.

Billigast i landet
Enligt Villaägarnas undersökning 2008 har Härnösand landets lägsta renhållningsavgift för källsorterat avfall och en åttondeplats i landet vad gäller renhållningsavgift vid hemkompostering. Motsvarande undersökning vad gäller lägenhetsboende visar på att renhållningsavgiften ligger på riksgenomsnittet. Incitament finns således för hushållen att bättre sortera ut förpackningar och få ett abonnemang med lägre kostnad.

Större del matavfall ska sorteras i framtiden
Bioavfallet (matrester och liknande) uppgår till 13,2 procent i flerfamiljshus, respektive 18,6 procent i villor enligt analysen. Enligt de nationella miljömålen ska 35 procent av matavfallet återvinnas genom biologisk behandling senast år 2010.

Vad innehåller din soptunna? Slänger du pengarna i soptunnan?

Mer information
Vill du veta mer kontakta Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning, 0611-55 75 30 eller 070-640 90 85.

Se diagram av analysen (villor)

Se diagram av analysen (flerfamiljshus)