HEMAB värd för Svensk Fjärrvärmes träff

HEMAB är värd för Svensk Fjärrvärmes regionala träff den 7:e oktober; "Kvalitet och konkurrens — strategier för framtidens fjärrvärme".
VD Ingemar Forzelius, tillika styrelsemedlem i Svensk Fjärrvärme, inleder träffen som hålls i Technichus lokaler. Programmet innehåller bland annat ämnen som; "Kommunikation och media - hot eller möjlighet?", "Energieffekt-ivisering - möjligheter genom affärs- och teknikutveckling" och "Reko Fjärrvärme, instrument för verksamhetsutveckling", liksom utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner.
 
Kontaktperson
Kontaktperson är Marcus Tärnvik, 0611-55 75 40  eller e-post: marcus.tarnvik@hemab.se.