HEMAB värd för Svensk Energis träff

Den 23:e och 24:e september träffas personer från hela landet i Härnösand under Svensk Energis träff: "Arena för assistenter och administratörer".
Träffen är en professionell arena för utbyte av erfarenheter och kunskaper och lockar runt 35 deltagare från energiföretag över hela landet. 

Programmet inleds av VD Ingemar Forzelius som hälsar välkommen, därefter får deltagarna bland annat veta mer om moderna metoder för arkivering, lyssna till en föreläsning på temat kommunikation och göra studiebesök vid några av HEMAB:s olika verksamheter: Miljöcentralen, Vattenverket och Kraftvärmeverket.

Dessutom hälsar landshövding Bo Källstrand, tidigare VD Svensk Energi, deltagarna välkomna till residenset och berättar om Länsstyrelsen.
 
Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta Gunnel Nordlander,
0611-55 75 11, gunnel.nordlander@hemab.se eller Monika Köhn, 0611-55 75 12, monika.kohn@hemab.se.