HEMAB stöttar nystart av ingenjörsutbildning

Behovet av nyrekryteringar inom energibranschen i Sverige är stort och växande. Nu görs en stor nysatsning vid Mittuniversitetet i Härnösand med HEMAB som samarbetspartner.

Härnösand är en lärostad med stora erfarenheter av att bedriva utbildning på olika nivåer.
 
Att HEMAB satsar på ingenjörsutbildning ligger helt i linje med företagets vision; "HEMAB bidrar aktivt...till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen..."
 
— För oss känns det helt rätt att dels få vara med och bidra till arbets- och utbildningstillfällen i Härnösand, dels att se till att trygga kompetensförsörjningen till våra egna verksamheter och branschen på några års sikt, säger Ingemar Forzelius VD på Härnösand Energi & Miljö AB.
 
— Marknadsföring är oerhört viktigt vid nystartande av en universitetsutbildning av det här slaget, säger Forzelius. Vi går därför in och stöttar med närmare 1 miljon kronor över en femårsperiod för att med ordentlig kraft snabbt nå ut till framtida studenter.
 
— Det är verkligen jätteroligt att ingenjörsutbildningen startas upp. Att teckna ett samarbetsavtal med Mittuniversitetet i denna satsning har känts självklart, säger Forzelius.
 
Snabbfakta om samarbetsavtalet mellan HEMAB och Mittuniversitetet:

  • 900 000 kr i stöttning över fem år (300 000 första läsåret och därefter 150 000 kr per läsår)
  • HEMAB förbinder sig att ta emot och handleda studenter i praktik och examensarbeten.
  • Viss spetskompetens i utbildningen kan komma att utgöras av personal från HEMAB
  • Aktivt samarbete i de årliga kampanjerna för studentrekrytering
  • Gemensamma mässframträdanden och informationsdagar
  • Samarbeten kring lokaler
  • Ömsesidig rätt att använda varandras varumärken i överenskomna sammanhang

Kompletterande information lämnas gärna av:

Ingemar Forzelius, VD, telefon: 070-606 88 16.